Dokter en docent Dr. Uffe Ravnskov heeft een medical award gewonnen met zijn onderzoek in verband met cholesterol en transvetten.

Zijn bevindingen zijn, spijtig genoeg, door de meeste artsen niet bekend of worden moedwillig genegeerd. Over heel de wereld blijven artsen overbodige en zelfs levensgevaarlijke cholesterol-verlagende medicijnen voorschrijven die een miljardenindustrie vertegenwoordigen. Dit blijkt volgens deze dokter een grote zwendel te zijn.

Hier enkele van zijn bevindingen over Cholesterol:

1. Cholesterol is geen dodelijk gif, maar van vitaal belang voor de constructie en het functioneren van alle lichaamscellen. Cholesterol is ‘goed’ noch ‘slecht’. Het cholesterolgehalte van het bloed wordt bepaald door talrijke factoren, zoals stress, lichamelijke activiteit, gewichtsverandering en roken. Een te hoog cholesterol kan met bloedonderzoek worden aangetoond.

2. Een hoge cholesterol veroorzaakt atherosclerose (‘aderverkalking’) en hartinfarcten, zo wordt algemeen beweerd. Talrijke studies hebben echter laten zien dat mensen met een laag cholesterol net zo veel aderverkalking ontwikkelen als mensen met een hoog cholesterol.

3. Ons lichaam produceert 3 a 4 keer zoveel cholesterol als we met de voeding binnen krijgen. De productie stijgt wanneer we te weinig cholesterol eten en neemt af zodra onze voeding meer cholesterol bevat. Dit verklaart waarom het zo moeilijk is het cholesterolgehalte met de voeding te beinvloeden.

4. Cholesterol en verzadigd vet in de voeding hebben niets te maken met de ontwikkeling van atherosclerose of het risico op een hartinfarct. Meer dan 30 wetenschappelijke studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat infarctpatiënten in de periode voorafgaand aan hun infarct niet meer vet hebben gegeten dan gezonde mensen.

5. Cholesterolverlaging met de medicijnen die werden gebruikt vóór de introductie van de statines, kan het risico te overlijden aan een hartinfarct niet verlagen; bovendien zijn deze medicijnen schadelijk voor de gezondheid en kunnen ze het leven verkorten

6. De nieuwe klasse cholesterolverlagers, de statines, verlagen het risico op een hartinfarct, maar het effect is erg zwak en heeft niets met cholesterolverlaging te maken. Helaas zijn statines ook kankerverwekkend, tenminste in proefdieren. Of ze ook voor mensen kankerverwekkend zijn, weten we nog niet zeker, omdat de statines pas tien jaar worden gebruikt. Roken leidt ook niet binnen tien jaar tot longkanker.

7. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor minder dan 10 % van degenen die overlijden aan een hartinfarct. Daarentegen beschermt een hoog cholesterol tegen infecties en leven oudere mensen met een hoog cholesterol langer dan oudere mensen met een laag cholesterol.

8. Veel van deze feiten zijn gedurende de laatste decennia gepresenteerd in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, maar slechts weinigen zijn ervan op de hoogte.

9. De reden dat het publiek, artsen en de meeste onderzoekers hier nog nooit van hebben gehoord, is dat studies die de cholesterolhypothese tegenspreken, worden genegeerd of verkeerd worden geciteerd in de wetenschappelijke literatuur.

Dokter Ravnskov roept de kritische patiënt ook op om even stil te staan bij:

- De vele mislukte cholesterolverlagende experimenten,

- Zinloze dierproeven,

- Familiaire hypercholesteremie (erfelijk verhoogd cholesterol) en waarom je daar niet al te bang voor hoeft te zijn,

- De mythen rond triglyceriden,

- De gevaren die zijn verbonden aan het eten van te veel meervoudig onverzadigd vet en transvetzuren,

- De onlogische argumenten voor het mediterrane dieet,

- De ondermaatse wetenschap achter Dr Ornish’ ‘revolutionaire’ voedingsadviezen,

- Hoe we worden bedrogen door de farmaceutische industrie en de leiders van de cholesterolcampagne