Tijdens een ergo-sestamibi test bekijken we de doorbloeding van uw hartspier terwijl u een inspanning levert. Het resultaat wordt vergeleken met de doorbloeding van uw hartspier in rust.

Als de doorbloeding bij inspanning verstoord werd, kan dat op een vernauwing in de kransslagaders wijzen.

Dag 1: scan na inspanning

Deel 1: fietstest

De fietsproef gebeurt op de dienst cardiologie. Eerst wordt een infuus aangebracht.
Daarna moet u op een hometrainer fietsen. Via zuigelektroden op de borst en rug kan het Hartfilmpje worden gevolgd tijdens de inspanning. Ook de bloeddruk wordt regelmatig genomen.
Tijdens de maximale belasting wordt een geringe hoeveelheid 99mTc-MIBI via het infuus ingespoten, wat toelaat de doorbloeding op het ogenblik van inspanning in beeld te brengen.
Het is dan ook van belang een zo hoog mogelijke inspanning te leveren.

Deel 2: scan (hartscintigrafie)

De scan vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde. Ongeveer één uur na de Inspuiting van de speurstof tijdens de fietstest, begint men aan de opnames.
Twintig minuten voordien geeft men u melk en chocolade (vetrijk) om de aanwezige speurstof ter hoogte van de nuchtere galblaas te verwijderen.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met een gamma-camera boven u. Dit apparaat heeft de vorm van een boog en vangt de straling van de toegediende radioactieve stof op waardoor een beeld van uw hart ontstaat. Het is van belang dat u rustig en stil blijft liggen. De opnames duren ongeveer vijftien minuten.

Doel van het onderzoek
Een hartspierscintigrafie (scan) is een onderzoek waarbij de doorbloeding van de hartspier bij inspanning wordt vergeleken met de doorbloeding van de hartspier in rust. De opnames zijn gespreid over twee dagen: de eerste dag na inspanning (dag 1) en de tweede dag in rust (dag 2). Dit gebeurt met behulp van het inspuiten van een minimale hoeveelheid radioactieve speurstof (99mTc-MIBI).
Deze stof is niet schadelijk en veroorzaakt geen allergische reacties.

Voorbereiding
U moet minstens zes uur voor het onderzoek nuchter zijn. U mag wel uw medicatie innemen en water drinken, tenzij uw behandelende arts beslist dat bepaalde medicatie moet onderbroken worden. Indien u aan suikerziekte lijdt, moet u dit steeds melden omdat hiervoor bepaalde instructies gelden.

Tegenindicaties
Zwangerschap (of vermoeden van) en borstvoeding.

Uitvoering van het onderzoek
Er worden twee scans van het hart uitgevoerd en dit op twee verschillende dagen:
de eerste scan toont of de doorbloeding van het hart tijdens inspanning al dan niet gestoord is en de tweede scan toont de doorbloeding in rust.

Dag 2: rusttest
Deze scan gebeurt op een andere dag dan de inspanningstest (meestal de eerst volgende werkdag). Hiervoor moet u zich aanmelden op de dienst nucleaire geneeskunde (nuchter). De speurstof wordt voor dit gedeelte van de test toegediend terwijl uw hart in rust is. Verder is de procedure identiek aan die van de eerste scan.

Resultaten
Het resultaat van het onderzoek is niet meteen bekend. Het verslag van de hartscintigrafie wordt naar de arts gestuurd die het onderzoek heeft aangevraagd.