Duplex betekent letterlijk dubbel. Bij een Duplex-onderzoek gaat het om het in beeld brengen van de bloedvaten, gecombineerd met een meting van de stroomsnelheid van het bloed. Een ander woord voor duplex-onderzoek is echo-Doppler-onderzoek.

Het is een onderzoek waarbij het Doppler-onderzoek en echografie gecombineerd worden. Echografie en Doppler zijn verenigd in één toestel. De echografie wordt gebruikt om de bloedvaten in beeld te brengen. De Doppler wordt gebruikt om de snelheid van de bloedstroom te meten. Ook deze stroomsnelheid wordt zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Het ziet eruit als een golfbeweging. De golfbeweging is een weergave van de toename en afname van de stroomsnelheid van het bloed, onder invloed van de hartslag.

Met het duplex-onderzoek kunnen slagaders, aders en het hart in beeld gebracht worden. De precieze plaats en de ernst van de problemen kunnen goed bepaald worden met deze onderzoeksmethode.

Reden voor het onderzoek
Men gebruikt het bij verschillende aandoeningen van de hals-, buik-, lies- en beenslagaders. En ook ter controle van gemaakte omleidingen , bij het vermoeden van een trombosebeen en bij het nader in kaart brengen van spataders. Een speciale vorm van duplex is echocardiografie: hiermee wordt het hart onderzocht.

Het onderzoek
Bij het onderzoek neemt de patiënt plaats op een onderzoekstafel. Op de huid wordt gel aangebracht. Met de gel wordt een goed contact tot stand gebracht tussen de transducer en de huid. De transducer zendt geluidsgolven uit en ontvangt deze als de golven teruggekaatst worden. Door verschillen in dichtheid van het weefsel en in de stroomsnelheid van het bloed worden de geluidsgolven anders teruggekaatst. Deze informatie wordt door het apparaat omgezet in beeld en zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Zodra de transducer in de gel wordt geplaatst, verschijnt op de monitor een beeld.

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar soms moet de transducer stevig op de huid gedrukt worden om diep gelegen bloedvaten in beeld te krijgen. Het onderzoek duurt 20 minuten tot drie kwartier. Dit is afhankelijk van de bloedvaten, die onderzocht moeten worden.

Het onderzoek kan poliklinisch worden uitgevoerd.