Inspanningstest - De hartspier trekt samen als gevolg van een elektrische prikkel die als een golf over het hart loopt. Als het hart een afwijking heeft, loopt deze elektrische prikkel anders dan normaal over het hart.

Op een hartfilmpje (ECG) kunnen deze afwijkingen worden vastgelegd.

Wanneer iemand last heeft van angina pectoris (pijn op de borst) dan krijgt het hart vaak ? vooral tijdens inspanning ? onvoldoende aanvoer van zuurstof. De oorzaak van het zuurstoftekort is meestal een vernauwing van een of meerdere kransslagaders die rond het hart lopen. Als de patiënt in rust is, zijn er nauwelijks of geen afwijkingen op het hartfilmpje te zien. Maar wanneer tijdens inspanning een (plaatselijk) zuurstoftekort ontstaat, is dat op het hartfilmpje in de meeste gevallen goed te zien.

Met een inspanningstest wordt geprobeerd om een (tijdelijk) zuurstoftekort op te wekken. Ook wordt de inspanningstest soms gebruikt om te bekijken of er hartritmestoornissen optreden tijdens inspanning. In beide situaties is de test een hulpmiddel bij het stellen van een diagnose.

Het onderzoek
Voorafgaand aan een inspanningstest wordt eerst een hartfilmpje in rusttoestand gemaakt. Vervolgens neemt de patiënt plaats op een hometrainer of op een loopband. Er worden zuignappen of plakkers geplaatst op de borstkas, schouder en rug of eventueel de polsen. Deze worden via snoertjes verbonden met een ECG-apparaat.

Als de inspanningstest begint, wordt gestart met een lichte versnelling op de fiets of een rustige bewegingssnelheid van de loopband. Deze versnelling wordt na enkele minuten overgezet in een zwaardere versnelling. Dit wordt herhaald tot de patiënt niet meer verder kan en uitgeput is.

Tijdens de test wordt de elektrische activiteit van het hart continu gevolgd en er wordt regelmatig een hartfilmpje gemaakt. Ook de bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd. Als de patiënt tijdens het onderzoek pijn op de borst krijgt of als er stoornissen in het hartritme optreden, wordt het onderzoek voortijdig gestaakt. Het onderzoek duurt inclusief de voorbereiding gemiddeld ongeveer een halfuur.

Toepassing
De meest voorkomende situaties waarbij een inspanningstest wordt toegepast worden hieronder genoemd.

Angina pectoris
Een fietstest wordt in de eerste plaats uitgevoerd om te kijken of de diagnose angina pectoris gesteld kan worden.

Bekijken van behandelingsresultaat
Nadat een patiënt medicijnen heeft voorgeschreven gekregen, kan men aan de hand van de inspanningstest bekijken of de medicatie goed helpt.
Ook na een bypassoperatie (omleidingsoperatie) of dotterbehandeling kan men bekijken of het resultaat van de behandeling goed is.

Opwekken van ritmestoornissen
In bepaalde situaties kan de test worden ingezet om te bepalen om welke ritmestoornis het gaat, zodat een gerichte behandeling gegeven kan worden.