Ouderdom en hartziekten - In rust functioneert het oudere hart vrijwel hetzelfde als een jonger hart, behalve dat de hartslag iets trager is.

Kennis van het hart - Vroeger bestonden er veel verkeerde ideeën over de werking ons hart. Dat kwam onder meer doordat men om ethische redenen geen sectie mocht verrichten op mensen.

Onze omgeving en ons dagelijkse werk zijn op zo'n manier ingericht, dat de meeste mensen zich maar weinig hoeven te bewegen. Voor een goede gezondheid is het echter wel belangrijk om iedere dag actief zijn:

Roken - Volgens sommige deskundigen is de verslavende kracht van roken even sterk of zelfs sterker dan die van alcohol, heroïne of cocaïne (bron: Stivoro). Eigenlijk bestaat een rookverslaving uit twee delen: de nicotineverslaving én de gedragsverslaving.

Twee mensen met één ziekte - Een chronische ziekte kan uw leven ingrijpend veranderen, zowel op lichamelijk als op psychisch en sociaal gebied. Op het leven van elke dag heeft een chronische ziekte veel invloed.

Apathie is niet hetzelfde als een depressie “Dat lusteloze gehang”. Komaan, dacht ik wel eens, doe nou eens een keertje je best!... Soms wilde ik hem het liefst door elkaar rammelen… Nee, natuurlijk heb ik dat nooit gedaan…