Elk jaar overlijden in Europa ongeveer 550.000 mensen aan een plotselinge hartstilstand. In België sterven ieder jaar ongeveer 12.000 mensen door een acute hartstilstand. Dat is één op de 900 mensen!

De meesten van hen hadden kunnen worden gered wanneer snel een externe defibrillator kon worden gebruikt.

Artsen overwegen bij sommige patiënten ook de implantatie van een inwendige automatische defibrillator (implantable cardioverter defibrillator of ICD). Het gaat hierbij om de volgende categorieën patiënten:

• patiënten die al een episode van ventrikelfibrillatie of een hartstilstand met reanimatie hebben doorgemaakt;

• patiënten die na een ventriculaire tachycardie het bewustzijn verloren hebben;

• patiënten met ventriculaire tachycardie en hartfalen;

• patiënten met kortdurende ventriculaire tachycardie die van tevoren een myocardinfarct hebben gehad, en bij wie bij hartonderzoek wordt ontdekt dat ze aan ventriculaire tachycardie lijden;

• patiënten die om onbekende redenen bewusteloos zijn geraakt, aan hartfalen lijden en bij wie ventriculaire tachycardie kan worden opgewekt;

• patiënten met een hoog risico op een fatale aritmie als gevolg van erfelijke aandoeningen.


In de bovengenoemde gevallen is een ICD geïndiceerd. De verantwoordelijke arts beslist per geval of een ICD een oplossing biedt. Aangezien het aantal risicofactoren voor plotselinge hartstilstand voortdurend toeneemt, kan worden verondersteld dat ICD's vaker als behandelmethode zullen worden toegepast. In elk geval biedt een ICD zekerheid aan patiënten die bij een ernstige aritimie mogelijk door dit apparaat kunnen worden gered.