Een hartaanval veroorzaakt een fysieke en psychische klap die de patiënt en zijn familie in onzekerheid dompelt. Nochtans vallen de gevolgen meestal mee. Wat mag (en kan) nog?

We mogen de eventuele gevolgen van een hartaanval niet onderschatten. Het blijft een levensbedreigende kwaal. “Maar 90% van de risicofactoren kunnen we aanpakken, wat betekent dat het risico op een tweede hartaanval aanzienlijk beperkt kan worden”, stelt dr.Benedicte Heyndrickx, revalidatiecardiologen in het centrum voor Hart- en Vaatziekten (UZ Brussel)

De revalidatieaanpak hangt af van de schade die het infarct heeft aangericht. Verder moet rekening gehouden worden met de levenskwaliteit van de patiënt. Die mag niet in het gedrang komen door te veel te gebieden en te verbieden.

Nooit meer roken.

Door roken wordt het risico op een hartaanval verdubbeld. Geen enkele andere risicofactor heeft zoveel invloed op de toekomst van de patiënt. Dat mag dus absoluut niet meer.

Verstandig drinken

Alleen in extreme gevallen, mensen met een zeer aanzienlijk hartfalen vragen we geen alcohol meer te drinken. Bij hen is het belangrijk dat ze het beetje hartfunctie waarover ze nog beschikken., niet gaan belasten door het te laten vervetten.  Voor mensen zonder functieverlies van de hartspier ligt dit anders. “Alcohol is niet de grote boosdoener bij hart-en vaatziekten, tenzij dan als dikmaker en bloeddruk verhoger. Iemand met een bewaarde hartfunctie mag dus best een glaasje drinken, maar met mate 1 à2 eenheden voor een vrouw en 2à3 éénheden voor een man per vierentwintig uur. Zo’n eenheid is een portie in een normaal glas, dus geen wijn in een limonadeglas!”

 Gezond(+minder)eten

“Overgewicht is een risicofactor, een hoge bloeddruk en cholesterol zijn dat ook. Dus raden wij aan minder te gaan eten, dierlijk vet en zout te vermijden en goed op te letten met orgaanvlees, verdoken vetten en transvetten, bijvoorbeeld in koekjes. Daarin worden onze patiënten bijgestaan door de diëtiste want de informatie over gezonde voeding is vaak commercieel gekleurd, en daardoor tegenstrijdig en verwarrend. En er zijn dingen waar we ons niet van bewust zijn. In pakweg tien jaar zijn we geleidelijk meer gaan eten zonder dat te merken. Neem een pakje chips: vroeger zat er zo’n 70 gram in, dat is geleidelijk geëvolueerd naar 150 en 170 gram. De porties worden groter. Hetzelfde geldt voor bier en cola. Het is belangrijk mensen bij zo’n zaken te doen stilstaan.

Ook het gebruik van zout moet worden beperkt. Meestal is het niet nodig volstrekt zoutloos te eten, maar vooral het verdoken zout o.m. in kant-en klaarmaaltijden doet de totale iiname stijgen.

Snel weer aan het werk.

In principe kunnenmensen na een hartaanval gewoon weer hun beroepsbezigheden hervaten. Liefst zo snel mogelijk, omdat dat heilzaam is voor het zelfvertrouwen en het verwerken van de klap. Een werkhervatting moet echter wel goed worden voorbereid. Op zich is stress niet zo slecht voor het lichaam, maar hyperacute en te veel cronische stress moet vermeden worden. Veel hangt af van de draagkracht van de patient en van zijn persoonlijkheid. Vooral voor mensen met wat wij een D-persoonlijkheid noemen, is stress een belangrijke risocofactor voor een tweede hartaanval.

Zo een D-persoonlijkheid is een combinatie van twee persoonseigenschappen: de neiging om veel negatieve emoties te ervaren en zich zorgen te maken, én het niet uiten van emoties uit angst voor kriteiek of afwijzing. Natuurlijl kunnen we hun persoonlijkheid niet veranderen, maar kunnen we deze mensen wel helpen om met stress om te gaan. Ook fysieke belasting kan een probleem zijn voor werkhervatting. Soms blijkt dat mensen al een hele tijd werk deden dat boven hun conditiepeil lag. De leidraad is wat u kunt in revalidatiesessies, kunt u ook thuis.

Recreatief sporten

Voldoende bewegeing maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Een half uur goed doorstappen is de meest efficiente manier om je algemene gezondheid te verbetern maar voor een goede basisconditie moet je intensiever trainen. Alleen extremen moeten worden vermeden. Lopen is bijvoorbeeld Oké, maar alles wat meer dan 20km is is niet meer gezond. Bij het sporten bereik je een eerste drempel als je in je reserves gaat. Daar is niets mis mee, het is pas bij de volgende drempel dat het gevaar opduikt; dat is het moment dat de sportman alles geeft. Hoe klein het litteken van de hartaanval ook is, op dat moment kunnen ritmestoornissen ontstaan en dat is potentieeel dodelijk.

Geen angst voor seks

Seks draagt bij tot de levenskwaliteit. Het wordt nooit verboden. Bij klassieke seks met de eigen vertrouwde partner is er weinig risico. Seks met een minnaar of minnares of een nieuwe partner zorgt voor meer stress. Wie bang is kiest gewoon een standje dat minder vermoeiend is. In dit verband is het overigens belanhrijk te weten dat bij mannen meestal zo’n twee jaar voor de hartaanval erectiestoornissen optreden. Datis vaak een van de eertste tekens dat er iets mis is met de doorstroming van de blloedvaten. In een aantal gevallen kunnen bétablokkers medeverantwoordelijk zijn voor de erectieproblemen. Maar de kans is groot dat het na een hartaanval meer om een psychologisch dan om een fysiek probleem gaat.

Voorzichtig reizen en durf genieten !!!!