We betreden hier een moeilijk terrein, want we weten niet precies wat het effect is van alcohol op het hart. In ieder geval is wel duidelijk dat alcohol twee gezichten heeft:

• Bij matige hoeveelheden werkt het gunstig bij aandoeningen van de kransslagaders. Het werkt ongunstig bij hartspieraandoeningen, wanneer grote hoeveelheden alcohol over een langere periode worden gedronken.

Het gebied tussen deze twee uitersten is echter nog niet goed onderzocht. Vaak worden 1 tot 2 glazen alcohol per dag als een matige, en dus gunstige, hoeveelheid gezien. Maar deze vuistregel gaat klaarblijkelijk toch ook weer niet op voor elke patiënt.

Effecten bij hartfalen en cardiomyopathie

Bij hartfalen, en cardiomyopathie in het bijzonder, is er redelijk wat bekend over de toxische (giftige) werking van alcohol op de hartspier. We weten dat alcoholisme (we hebben het dan wel over véél alcohol) kan leiden tot cardiomyopathie. Het is niet bekend of ook een kleine hoeveelheid alcohol (het glaasje wijn bij de maaltijd) die kwaal zou kunnen bevorderen. Wat echter wel bekend is over de werking van alcohol op de hartspier pleit niet in het voordeel:

• Alcohol remt de elektrische stromen in het hart, waardoor het samentrekken van de hartspier minder efficiënt verloopt.

• Alcohol heeft een toxisch (giftig) effect op eiwitten van belang voor de pompfunctie van het hart.

• Alcohol remt de energiecentrales (mitochondrieën) in de hartspiercel.

• Alcohol lijkt een verstorende werking te hebben op de zuurstof-overdracht in de hartspiercel.

• Alcohol kan een bepaald gen (stukje erfelijk materiaal dat informatie draagt) in de hartspiercel actief maken, waardoor de cel zich gedwongen voelt om zichzelf om zeep te helpen.

Bij de beantwoording van de vraag of een cardiomyopathie-patiënt alcohol mag drinken, moeten we ons ook het volgende realiseren:

• Alcohol werkt dempend op het samentrekkend vermogen van de hartspiercel.

• Alcohol verhoogt de adrenaline in het bloed. Mede hierdoor kunnen hartritmestoornissen worden uitgelokt. De meest voorkomende ritmestoring is boezemfibrilleren, dat een cardiomyopathie-patiënt geheel uit het evenwicht kan halen en de kwaal acuut kan doen verergeren.

• Alcohol kan de bloeddruk verhogen, iets dat we niet graag zien bij hartfalen. Vrouwen zijn gevoeliger voor de toxische (giftige) effecten van alcohol dan mannen.

• Alcohol kan de instelling van medicijnen, zoals bloedverdunners, verstoren.

Een gezond persoon ondervindt misschien weinig of niets van dat alles. Maar voor een hartpatiënt die balanceert op de rand van een wankel evenwicht en die meteen de tol moet betalen, wanneer hij teveel van zichzelf vergt of wanneer hij zijn medicijnen een keer vergeet, ligt dat anders. In zijn geval kan alcohol zijn omstandigheden nog ongunstiger maken.