Griep voorkomen - Het griepvirus is heel besmettelijk. Praten met iemand die griep heeft, kan al voldoende zijn om geïnfecteerd te worden. Wie veel op drukbezochte plaatsen of in afgesloten ruimten verblijft, heeft veel kans besmet te worden.

Enkel een vaccinatie kan griep voorkomen. Het griepvaccin, dat gekweekt wordt op kippeneieren, bevat stukjes dood virus. Het afweersysteem kan door de vaccinatie antistoffen aanmaken die zich vasthechten aan het virus en het neutraliseren. Op die manier verhoogt uw weerstand. Een griepvaccinatie beschermt ongeveer zes maanden wanneer u met het virus in contact komt.

Hoe en wanneer vaccineren?

Elk jaar verandert het griepvirus. Daarom moet u zich ook elk jaar opnieuw laten inenten. De beste periode is van oktober tot november vermits griep het meest voorkomt van november tot maart en het vaccin na twee weken werkzaam is.

De inspuiting wordt onder de huid (subcutaan) of in het spierweefsel (intramusculair) van de bovenarm toegediend.

Vaccineren gebeurt beter niet als u:

- koorts of een acute infectieziekte (bv. bronchitis) heeft;

- allergisch bent voor een bestanddeel van het vaccin, bv. eieren;

- bij een vroegere vaccinatie een ongewenste reactie kreeg.

Nevenwerkingen in de vorm van jeuk, een zwelling, een warmtegevoel of pijn bij aanraking op de plaats van de inspuiting, komen slechts zelden voor gedurende één of twee dagen.

Voor wie?

Het griepvaccin is sterk aangeraden voor:

-alle mensen vanaf de leeftijd van zes maanden met diabetes of een andere chronische ziekte van longen, hart, lever of nieren

-alle 65-plussers

-alle personen die in een instelling opgenomen zijn

-alle personen werkzaam in een gezondheidsinstelling en in rechtstreeks contact met risicopersonen

-alle personen en kinderen die onder hetzelfde dak wonen als risicopersonen

-zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van de vaccinatie

Ook wanneer u ouder bent dan 50 jaar en niet aan één van de bovenstaande chronische aandoeningen lijdt, kan vaccinatie nuttig zijn. Bespreek uw risico met uw huisarts of apotheker.

Daarnaast kan iedereen vanaf zes maand overwegen zich tegen griep te laten inenten. De kans om de komende winter geen griep te krijgen vermindert namelijk met 80%. Krijgt u de ziekte toch, dan geneest u sneller en treden er minder verwikkelingen op. Ook zwangere vrouwen kunnen zich zonder gevaar laten vaccineren.

De ziekteverzekering betaalt een deel van de kostprijs van het vaccin terug voor personen vanaf 50 jaar en personen die tot de risicogroepen behoren.

Misvatting

Een griepvaccinatie veroorzaakt griep. De griepvaccinatie bevat geen levend virus en kan dus geen griep veroorzaken. Het dode virus zet het lichaam aan tot het produceren van specifieke antistoffen maar maakt niet ziek. Als u kort na een griepvaccinatie toch griep krijgt, bent u waarschijnlijk kort vóór of na de inenting besmet of bent u besmet door een ander virus dan wat verwerkt werd in de vaccinatie.