BMI-calculator - Er zijn verschillende methoden om overgewicht vast te stellen. Een veelgebruikte methode is de Body Mass Index (BMI). De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht (kg) te delen door het kwadraat van de lichaamslengte.

Bij volwassenen worden de volgende uitkomsten gehanteerd:

- ondergewicht (een BMI van 18,5 of minder);
- een gezond gewicht (een BMI van 18,5 - 25);
- overgewicht (een BMI van 25 - 30);
- obesitas (een BMI van hoger dan 30).

Voor kinderen tot en met 21 jaar worden de BMI-grenswaarden voor de leeftijd gecorrigeerd. De BMI geeft namelijk een overschatting van overgewicht bij kleine kinderen en een onderschatting bij lange kinderen.