Deze verwijding ontstaat door een zwakke plek in de wand van dit bloedvat. Dit veroorzaakt meestal geen ernstige klachten en het wordt in de meeste gevallen bij toeval ontdekt. Het grote gevaar van een aneurysma is dat het kan barsten.

Als dat gebeurt, is de kans dat iemand overlijdt groot. Een aneurysma in de buik wordt door patiënten wel 'een tijdbom in de buik' genoemd. Dit is een begrijpelijke, maar onjuiste vergelijking. Er is geen tijd aan te geven waarop een aneurysma gaat barsten. Bovendien hebben veel mensen een aneurysma, zonder dat zij daar ooit problemen mee krijgen.

De aorta: de grote lichaamsslagader
Het aneurysma van de aorta in de buik is een verwijding van meer dan anderhalf maal de diameter van het niet verwijde deel van de aorta direct boven het aneurysma. In de praktijk betekent dit dat de aorta op de plaats van de verwijding een diameter heeft van drie centimeter of meer.

Op de plaats van de verwijding is de vaatwand toe. Ook de bloedstroom in een aneurysma is verstoord, het bloed wervelt daar rond. Daardoor vormt zich in het aneurysma langs de uitgezette wand een bloedstolsel. Ook kunnen stukjes van het stolsel los raken en meegevoerd worden naar kleinere bloedvaten, waardoor deze verstopt raken. In de uiterste situatie barst het aneurysma en stroomt het bloed uit het bloedvat.

De meeste AAA 's worden groter, de snelheid waarmee is echter verschillend. De kans op een ruptuur (het barsten) van het AAA neemt met het groeien toe. Hoewel meer factoren een rol spelen, zoals hoge bloeddruk en longziekten, is gebleken dat de kans op een ruptuur zeer klein is (minder dan twee procent per jaar), zolang het AAA kleiner dan vijf centimeter is. Wordt het AAA groter dan zes centimeter, dan neemt de kans op barsten snel toe (zo'n tien procent per jaar, afhankelijk van de snelheid waarmee het AAA groeit). In de helft van de gevallen halen patiënten na een ruptuur het ziekenhuis niet en overlijden voortijdig. Maar van de patiënten die in het ziekenhuis een spoedoperatie ondergaan overlijdt de helft alsnog. Kortom, slechts één op de vier patiënten overleeft een ruptuur in de buik.

Klachten
Het AAA wordt vaak bij toeval ontdekt, wanneer bij iemand om andere redenen een onderzoek plaatsvindt. Zo kan bij lichamelijk onderzoek een uitgezette, kloppende zwelling gevoeld worden in het gedeelte van de buik dat boven de navel ligt. Maar vooral bij echografisch of röntgenonderzoek van de buik komen AAA 's aan het licht. Er is dan ook een landelijke afspraak gemaakt met alle radiologen dat zij bij onderzoek van de buik, om welke reden dan ook, tevens de aorta goed bekijken.

Een enkele keer veroorzaakt het AAA vage rugklachten en pijn in de buik. Dit kan betekenen dat het AAA bijna gaat barsten. De ruptuur van een AAA is een dramatische gebeurtenis, die veel patiënten niet overleven. De ruptuur veroorzaakt heftige buik- of rugpijn, een uitzettende, kloppende zwelling in de buik en een shock. Verschijnselen van een shock zijn onder meer: zeer bleek zien, koud aanvoelen en een koude neus.

Het ontstaan van een aneurysma
Een aneurysma is meestal het gevolg van slagaderverkalking. Bepaalde risicofactoren kunnen het proces van atherosclerose versnellen.

Risicofactoren bij het ontstaan van aneurysma van de aorta van de buik zijn vooral:

- Mannelijk geslacht
- Hoge leeftijd
- Roken
- Hoge bloeddruk

Soms kunnen erfelijke ziekten een rol spelen bij het krijgen van een aneurysma.

Definitie
Een aneurysma is een lokale uitbolling op een zwakke plek in de vaatwand. Nogal wat patiënten hebben meerdere aneurysmata op verschillende plaatsen.
Een uitbolling in het deel van de aorta dat in de buikholte loopt, noemt men een aneurysma van de abdominale aorta (AAA). Een aneurysma van de thoracale aorta is een uitbolling in het deel van de aorta dat in de borstkas loopt. Op de acute dissectie van aneurysmata gaan we hier niet verder in.

Aneurysmata van de abdominale aorta
Aneurysmata van de abdominale aorta geven meestal geen klachten totdat ze barsten (ruptureren). Het ruptureren van een aneurysma van de abdominale aorta is een dramatische gebeurtenis. De patiënt heeft veel pijn en verliest in korte tijd veel bloed, dat in de buikholte stroomt. Vier op de vijf patiënten met een gebarsten aneurysma overlijdt vóór of tijdens de behandeling.
Aneurysmata groeien vaak in doorsnee: 0,2 tot 1 cm per jaar. Hoe groter het aneurysma, hoe groter de kans op het optreden van een ruptuur. Bij aneurysmata van de buikaorta groter dan vijf cm, is de kans op een ruptuur in de eerstvolgende vijf jaar tussen de 20 en 45 procent. Bij hypertensie groeit het aneurysma sneller en stijgt het risico op een ruptuur evenredig.

Aneurysma van de thoracale aorta
Een aneurysma van de thoracale aorta kan meestal ook ongemerkt groeien, totdat het barst en dan zeer hevige pijn in de borst of tussen de schouderbladen oplevert - wat men vaak ten onrechte aanziet voor symptomen van hartklachten.
Bij deze aandoening worden vaak de volgende onderzoeken gedaan: echografie en CT angiografie.

De meest voorkomende behandelingen zijn: een operatie en medicijnen