Aderverkalking (atherosclerose) wordt, volgens de nieuwste inzichten op dit gebied, veroorzaakt door een ontstekingsreactie van het lichaam. Aderverkalking is de voornaamste oorzaak voor het ontstaan van hart en vaatziekten

zoals een hartinfarct (myocardial ischemie), een hersenbloeding of een andere ernstige vaatziekte zoals etalagebenen (vermoeidheid en kramp in de benen).

Aderverkalking veroorzaakt een verharding en vernauwing van de vaatwanden. Hierdoor wordt een goede werking van het vaatstelsel sterk verminderd.

Oorzaken van aderverkalking

Aderverkalking (atherosclerose) wordt, volgens de nieuwste inzichten op dit gebied, veroorzaakt door een ontstekingsreactie van het lichaam. Cholesterol speelt in dit proces maar een bescheiden rol. Aderverkalking is een langdurig proces dat vaak in de kinderjaren reeds begonnen is. Daarom is een goede voeding aangevuld met supplementen ook voor kinderen van belang. De gevolgen van aderverkalking (atherosclerose) zijn meestal acuut. Zo kan een ogenschijnlijk "gezond persoon" plotseling getroffen worden door een hartinfarct of een hersenbloeding. Meestal met dramatische gevolgen voor de verdere levensloop.

Diagnose van aderverkalking

Vroeger was de behandeling van aderverkalking (atherosclerose) vooral gericht op de gevolgen (hartinfarct, hersenbloeding, etc). Hiervoor werden behandelingsmethoden gebruikt als: dotteren, bypass, vasculaire stent en ontstolling (bloedverdunning). Alleen een te hoog LDL cholesterol, een van de minder belangrijke oorzaken bij het proces van aderverkalking (atherosclerose), werd door artsen en specialisten met geneesmiddelen behandeld. Deze geneesmiddelen hebben ernstige bijwerkingen.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bloedonderzoek maakt het echter mogelijk om heel nauwkeurig te bepalen of u gevaar loopt om een hart en vaatziekte te ontwikkelen. De uitkomsten van dit bloedonderzoek geven niet alleen aan hoe hoog uw risico is op het krijgen van een hart en vaatziekte, maar kunnen ook gebruikt worden als basis voor de behandeling. De progressie van aderverkalking kan door deze behandeling worden geremd of gestopt en de gevolgen van aderverkalking (atherosclerose) kunnen in sommige gevallen worden genezen.

De gevolgen van aderverkalking (atherosclerose)

Hart en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer een in de Westerse wereld. Wetenschappers verwachten dat in 2020 36% van de Wereld bevolking ten gevolge van hart en vaatziekten zal overlijden. De incidentie van hartfalen, een complicatie die vaak optreedt na een hartinfarct is sinds 1987 verdubbeld.

Risico groepen

Sommige mensen hebben een groter risico op het krijgen van een hart en vaatziekte dan anderen. U behoort tot de risicogroep als één of meerdere aspecten voor u van toepassing is.

* hart en vaatziekte

* Roken en in iets mindere mate mee roken

* Diabetes

* Overgewicht

* Hoge bloeddruk

* Verkeerde voeding

* Chronische stress

Hartvet veroorzaakt aderverkalking

Te dik zijn is ongezond, maar vooral buikvet is slecht, zo blijkt de laatste jaren steeds duidelijker. Het weefsel maakt ontstekingsfactoren die de kans op aderverkalking vergroten. In haar proefschrift laat arts-onderzoeker Petra Gorter zien dat ook vet rondom de kransslagaderen bij het hart een slechte invloed heeft op de bloedvaten.

Via CT-scans bepaalde ze bij patiënten met kransslagaderverkalking de hoeveelheid vet rondom die bloedvaten. Bij dikkere mensen, met een body mass index van meer dan 27, vond Gorter geen verband tussen de hoeveelheid vet en de aderverkalking. Zij zag dit verband wél bij mensen met een BMI lager dan 27: hoe meer vet rondom de kransslagaderen, hoe meer verkalking. Bereken uw BMI

Het suggereert dat ‘hartvet’ bij kan dragen aan het lokale ontstaan van atherosclerose. Bij dikkere mensen valt dit effect misschien weg tegen de invloed van andere risicofactoren, bijvoorbeeld ontstekingsfactoren gemaakt door buikvet. Gorter benadrukt dat de resultaten bevestigd moeten worden in een prospectief onderzoek. Gorter promoveert op 6 maart aan de Universiteit Utrecht.