Wat is een cardioversie? Een cardioversie, of te wel elektrische cardioversie (ECV), is een stroomschokje waardoor uw hart weer regelmatig en normaal gaat kloppen (sinusritme). Het is een veilige behandeling en het is niet schadelijk voor het hart, ook niet bij meerdere behandelingen.

U krijgt voor de behandeling een licht roesje (Dormicum), waardoor u niets merkt van  het hartschokje.  U  wordt behandeld door uw cardioloog of een arts-assistent en de gespecialiseerd verpleegkundige. In totaal neemt de behandeling ongeveer een  dagdeel in  beslag.  Omdat het roesje na de ingreep nog wat kan nawerken, mag u deze dag niet zelf naar huis rijden.

Welke hartritmestoornissen worden behandeld met een cardioversie?

Een cardioversie wordt vaak toegepast bij onder andere de volgende hartritmestoornissen:•    boezemfibrilleren  (atriumfibrilleren)

•    boezemflutter (atriumflutter)
•    boezemtachycardie  (atriale  tachycardie)
•    kamertachycardie    (ventrikeltachycardie)

Bloedverdunners en INR-waarde

Als een ritmestoornis langer dan 48 uur duurt, kunnen  er  in  het hart kleine stolsels ontstaan. Om dit te voorkomen, krijgt u bij een geplande cardioversie bloedverdunnende medicijnen. Deze medicijnen neemt u in enkele weken van tevoren, maar ook na de cardioversie. Deze medicijnen lossen eventuele kleine stolsels op. Er zijn 2 soorten bloedverdunners:

•    DOAC’s
•    acenocoumarol/fenprocoumon

Uw arts heeft u geïnformeerd welke bloedverdunner u krijgt. Lees de informatie over de bloedverdunners die voor u van toepassing is:

DOAC’s

Uw arts heeft  u  ‘DOAC’s  medicatie’  voorgeschreven.  Denk hierbij  bijvoorbeeld aan  de  bloedverdunners:  dabigatran  (Pradaxa),  rivaroxaban  of  apixaban.  U heeft hierover informatie ontvangen bij uw afsprakenbrief, waaronder de pagina ‘Informed Consent Elektrische cardioversie  (ECV)  bij  gebruik van  een  DOAC’.  Het is belangrijk dat  u  deze  pagina  goed  doorleest,  invult,  ondertekent  en  op  de dag van de cardioversie meeneemt.

Uw voorbereiding op de behandeling

Ter voorbereiding op de behandeling is het nodig dat u een aantal acties onder- neemt:

•    bloedprikken te controle van uw schildklierfunctie: geldt niet voor iedereen
•    ECG laten maken
•    bloedprikken voor INR-bepaling: alleen voor bepaalde bloedverdunners

Bloedafname controle schildklierfunctie
Soms is het noodzakelijk dat de  schildklierfunctie  (TSH)  wordt  gecontroleerd. Bij uw afsprakenbrief vindt u dan een aanvraagformulier voor bloedafname. Heeft u dit formulier ontvangen, dan  is het belangrijk dat u  uiterlijk 2  dagen voor opname uw bloed laat prikken.

ECG
Het kan voorkomen dat het hartritme uit zichtzelf is hersteld. De cardioversie is dan niet nodig. Om vast te stellen of de behandeling nog nodig is, maken wij vooraf de cardioversie een ECG. In uw afsprakenbrief leest u wanneer het ECG wordt gemaakt. Blijkt uit het ECG dat uw hartritme weer goed is, dan gaat de behandeling niet door.

Uw bloed prikken
Om uw bloed te laten prikken, gaat u 1 dag voor de behandeling naar het af- namelaboratorium, huisadres 035 (begane grond). Na  het bloedprikken  kunt u naar huis. U belt dezelfde dag rond 15:00 uur ‘s middags de afdeling hartbewa- king, 072 - 548 2733 of 548 2739. U hoort dan of de afspraak van de cardiover- sie doorgaat.

De  behandeling

U wordt aangesloten aan:

•    de monitor om uw hartritme en uw ademhaling te bewaken
•    het kastje dat uw hartritme corrigeert

U krijgt een infuusnaaldje in uw hand of arm. Dan wordt de cardioloog of arts-assistent gebeld. Zolang u moet wachten, mag uw begeleider bij u blijven. Tijdens de behandeling wacht uw begeleider in een van de zitjes op de gang. Het kan zijn dat u door het roesje minder vaak en diep ademhaalt. U krijgt daar- om een zuurstofslangetje in uw neus. Daarna krijgt u het roesje via het infuus toegediend. Als u slaapt, voert uw cardioloog of arts-assistent samen met de gespecialiseerd verpleegkundige de cardioversie uit. Het is meteen duidelijk of de behandeling werkt. Na de behandeling worden uw bloeddruk en zuurstofge- halte in uw bloed gecontroleerd. Bent u weer goed wakker, dan mag u wat eten en drinken. Als alles goed gaat, mag u vervolgens onder begeleiding naar huis.