Angina pectoris -  Het uit zich meestal als een pijn of onbehaaglijk gevoel onder het borstbeen. De pijn straalt vaak uit naar de kinkerschouder, naar de arm, rug of via nek tot aan de kaak.

Er kan ook sprake zijn van benauwdheid en een druk of beklemming op de borst. Een aanval van angina pectoris duurt meestal drie tot vijf minuten. Door te rusten ebt deze pijn bijna altijd weg.

De aanvallen kunnen verschillende keren per dag voorkomen, of met tussenpauzes van enkele weken of zelfs maanden. Angina pectoris wordt meestal veroorzaakt door aderverkalking.

Angina pectoris is een ziekte waarbij de slagaders gedeeltelijk of helemaal vernauwd raken door de vorming van plak op de binnenzijde van de vaatwanden. Deze plak is afkomstig van vetten (cholesterol) in het bloed. De vernauwing zelf zorgt ervoor dat er minder zuurstofrijk bloed door de kransslagaders naar de hartspier kan stromen.

Risicofactoren bij angina pectoris

Een aantal risicofactoren kan bijdragen tot de ontwikkeling van aderverkalking. Sommige kunnen worden vermeden of uitgeschakeld:

-  Hoog totaal cholesterolgehalte in het bloed

-  Hoog gehalte aan slechte cholesterol in het bloed (LDL-cholesterol)

-  Laag gehalte aan goede cholesterol in het bloed (HDL-cholesterol)

-  Te hoge bloeddruk (of arteriële hypertensie)

-  Roken

-  Onvoldoende lichaamsbeweging

-  Onevenwichtige voeding

Andere factoren zijn niet beïnvloedbaar:

Leeftijd - Erfelijke factoren - Mannelijk geslacht - Suikerziekte

Een aangepaste behandeling bij suikerziekte kan de kans op vaatletsels wel drastisch verminderen.

Wat zijn de gevolgen van angina pectoris?

Een voortzetting van de vernauwing kan leiden tot een hartinfarct. Meerdere hartinfarcten (soms niet opgemerkte infarcten) kunnen hartfalen veroorzaken.

Hoe angina pectoris behandelen?

Bij een aanval:

• Plaats een nitraattablet onder de tong of spuit nitraatspray in de mond. Eventueel kan dit na enkele minuten worden herhaald. Na het innemen van een nitraattablet moet je steeds gaan zitten of neerliggen. Een nitraattablet kan een bloeddrukval veroorzaken.

• Rusten is erg belangrijk. Hierdoor heeft het hart minder behoefte aan zuurstof.

• Gaat de pijn in de borst niet over? Treedt er ook pijn op in rust? Waarschuw dan snel een arts.

Gebruik van geneesmiddelen:

• Om de bloedtoevoer te vergemakkelijken: deze geneesmiddelen maken het bloed vloeibaarder en vergroten de diameter van de kransslagaders.

• Om de hartarbeid te verminderen: bijvoorbeeld met geneesmiddelen die het hartritme vertragen.

In sommige gevallen beveelt de cardioloog een chirurgische ingreep aan.

Tips angina pectoris

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Hou het cholesterolgehalte goed onder controle:

       Zorg voor een goed voedingspatroon.
       Gevarieerd eten
       Weinig verzadigde vetten zoals roomboter, volle melk, vette vleeswaren
       Veel groenten en fruit
       Matig gebruik van suiker en zout
       Veel zetmeel en voedingsvezels
       Drink minstens 1,5 liter per dag.
       Eet tweemaal per week een portie vis.

-  Ga hoge bloeddruk tegen.

-  Stop met roken. Roken verhoogt de kans op hart- en vaatziekten.

-  Vermijd overgewicht.

-  Vermijd stress.

-  Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.

-  Wees matig met alcohol.

Waarom brengt rust eigenlijk verlichting bij angina pectoris?

Bij zware inspanningen heeft het hart veel zuurstof nodig om te kunnen blijven pompen. Wanneer de kransslagaders gedeeltelijk verstopt zijn, komt er niet voldoende bloed door om aan die vraag naar zuurstof te beantwoorden. De hartspier krijgt onvoldoende zuurstof en kan het hoge ritme niet aanhouden.

Daarom zendt het hart een waarschuwingssignaal uit: dat is angina pectoris. De pijn is zo hevig dat de persoon in kwestie automatisch zijn inspanningen staakt. Het hart moet nu minder hard pompen, heeft minder zuurstof nodig en de pijn neemt weer af.

Kunnen bepaalde gebeurtenissen angina pectoris uitlokken?

Ja. In de eerste plaats inspanningen zoals traplopen of fietsen. Daarnaast ook temperatuurswisselingen, vooral de overgang van warm naar koud. Ten slotte ook spanning en emotie.

Zijn er verschillende soorten angina pectoris?

Er zijn drie types van angina pectoris. De eerste twee zijn het gevolg van slagaderverkalking:

• Stabiele angina: dit type wordt veroorzaakt door een tijdelijk verminderde toestroom van bloed naar het hart. Vaak is dit een gevolg van inspanningen of grote emoties.

• Onstabiele angina: dit type kan zich ook voordoen wanneer de persoon rust. Als het normale patroon van aanvallen verandert, wijst dit op onstabiele angina. In dat geval is dringend medische hulp aangewezen om een hartinfarct te vermijden.

• Prinzmetal-angina: dit type is niet het gevolg van slagaderverkalking, maar van een kramp in de kransslagader. Dit komt zelden voor.

Welke chirurgische ingrepen zijn er zoal?

• De ballondilatatie: hierbij brengt de cardioloog een ballonnetje in ter hoogte van de vernauwing. Dat gebeurt via een katheter. De cardioloog blaast dit ballonnetje op, zodat de kransslagader wijder wordt. Soms wordt de slagader ondersteund via een 'stent' of spiraaltje. Zo is men zeker dat de slagader niet onmiddellijk weer dichtklapt.

• Een bypassoperatie: rond de vernauwing wordt een overbrugging of bypass gemaakt. Hiervoor gebruikt men bloedvaten uit de benen of borstkas. Deze operatie gebeurt door een hartchirurg. Soms moeten bij meerdere kransslagaders overbruggingen worden uitgevoerd.

Voor de behandeling van angina pectoris wordt in eerste instantie vrijwel altijd voor een behandeling met geneesmiddelen gekozen.